Jogi nyilatkozat

Oszd meg!


Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)

 

1. Általános tájékoztatás

Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet a

Fehérvári & Társa Mühimző Betéti Társaság

Cégjegyzékszám: 13 06 050075

Adószám: 28904632213

Székhely: 2251 Tápiószecső, Árpád utca 27.

Webhely: http://hellogift.eu/

E-mail: hellogift90@gmail.com

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

Jelen webhely:

http://hellogift.eu/

internetcímen elérhető webhely.

Jelen webhelyen a Szolgáltató szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban információkat

ismerhet meg. A jelen webhely és az azt alkotó weboldalak (a továbbiakban: együttesen

webhely) megtekintésével és használatával Ön kötelezőnek fogadja el a webhelyen

közzétett szabályzatok, tájékoztatók, általános szerződési és felhasználói feltételek

tartalmát. Szolgáltató ezeket bármikor módosíthatja, mely módosításokat ill. az új

szabályzatokat, tájékoztatókat, valamint általános szerződési és felhasználói feltételeket

ezen a webhelyen teszi majd közzé.

Ezen a webhelyen a Szolgáltató az adatokat tájékoztatási céllal helyezte el, így azok

hivatalosnak nem minősülnek. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, hogy a

közzétett adatok a valósággal egyezzenek, azonban a webhelyről származó

információkból közvetlenül jogok és kötelezettségek nem származtathatók.

Szolgáltató a felelősséget csak a megerősített információk vonatkozásában vállalja,

azonban kizárja a webhely, valamint a hardver és a szoftver működési hibájára,

illetéktelen módosítására visszavezethető, továbbá vírus következtében megváltozott

vagy megváltoztatott adatok esetében.

 

2. Szerzői jogok, iparjogvédelem

A webhelyen megtalálható szerzői tartalmak – beleértve, de nem kizárólagosan, többek

 

között a szövegeket, kialakítást, szoftvereket, képanyagot, ábrákat, hanganyagot,

audiovizuális anyagot, felvételeket, forráskódot és tartalmat – a Szolgáltató tulajdonát

képezik. Az itt megtalálható szerzői tartalmak és kizárólagos engedély alapján használt

tartalmak Magyarország szerzői jogi törvényei, valamint a nemzetközi szerzői jogi

törvények védelme alatt állnak. A tartalmak vagy azok részleteinek módosítása, másolása,

sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása,

hozzáférhetővé tétele, a nyilvánosság számára megtekinthetővé tétele, más anyagok

létrehozásához való felhasználása, a rá mutató linkek létrehozása, átadása, értékesítése,

illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása csak Szolgáltató

kifejezett írásos engedélyével történhet.

Szolgáltató kifejezett írásos engedélye nélkül tilos a webhelyen megtalálható védjegyek

és szolgáltatási márkajelek módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele,

feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, hozzáférhetővé tétele, továbbá tilos a

nyilvánosság számára megtekinthetővé tenni, valamint más anyagok létrehozásához való

felhasználása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő

felhasználása.

Részben más megítélés alá esnek szabad felhasználási célú, nyílt forrásból jogtiszta úton

beszerzett tartalmak és Szolgáltató partnereitől származó külön szerződés alapján

megjelenített tartalmak. Ezek tekintetében a szerzői és iparjogvédelem nem Szolgáltatót

illeti meg (hanem a tartalmak tulajdonosát), ugyanakkor az ilyen tartalmak jelen

webhelyről a jogosult előzetes írásbeli engedélye nélkül történő letöltése szintén jogsértő.

 

3. Információk és anyagok felhasználása

A webhely kizárólag tájékoztatási céllal készült, és nem minősül semmilyen

tanácsadásnak.

A webhely tartalma, beleértve az ott megtalálható feltételeket és leírásokat, előzetes

értesítés nélkül módosulhat. Szigorúan tilos a webhely engedély nélküli felhasználása,

valamint a webhelyhez kapcsolódó jelszavak és információk nem rendeltetésszerű

felhasználása.

A webhelyen bemutatott termékek és szolgáltatások nem feltétlenül állnak rendelkezésre

a világ minden pontján. A szolgáltatások igénybevételére való jogosultság meghatározása

a Szolgáltató kizárólagos hatásköre. A webhelyen megtalálható információk, termékek és

szolgáltatások kapcsán Szolgáltató felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy egyes

információk, termékek, szolgáltatások vagy anyagok felhasználását bizonyos országok

törvényei tilthatják vagy korlátozhatják, ennek figyelembevétele a felhasználó

kötelessége.

 

4. Más oldalakra mutató linkek

Szolgáltató elhelyezhet a webhelyen harmadik felek által működtetett weboldalakra

 

mutató linkeket és hivatkozásokat, melyeket a felhasználók tetszés szerint használhatnak.

Szolgáltató nem ellenőrzi ezeket a weboldalakat, és nem felelős a tartalmukért. A linkek

elhelyezése nem minősül a külső weboldalon található nézetek, ötletek, áruk, termékek,

információk vagy szolgáltatások támogatásának vagy ajánlásának a Szolgáltató részéről.

A felhasználó és a linkben szereplő weboldal közötti jogviszony, beleértve az ott kínált

áruk, termékek és szolgáltatások kifizetését és leszállítását, kizárólag a felhasználó és az

adott weboldal üzemeltetője közötti kapcsolaton alapul. Szolgáltató nincs befolyással a

linkekben szereplő külső weboldalakra, és nem vállal semmilyen garanciát az ott

található tartalmakért, illetve árukért, termékekért és szolgáltatásokért. A felhasználó

kifejezetten elfogadja, hogy Szolgáltató nem felelős a külső weboldalak megtekintésével,

használatával vagy használatuk meghiúsulásával, illetve az ott kínált tartalmakkal, áruval,

termékekkel és szolgáltatásokkal összefüggő veszteségekért és károkért.

 

2020.06.04.

 

Fehérvári & Társa Mühimző Betéti Társaság


Oszd meg!